LỊCH KHAI GIẢNG


Lớp photoshop, Illustrator

Khai giảng ngày: 

Giờ học: 18h30 - 20h30, vào thứ 2/4/6 hàng tuần

Học phí:

8 tuần: 1.700.000đ

4 tuần: 900.000đ

Kể từ tháng 8/2013, Trung tâm nhận học viên hàng tuần, tạo điều kiện cho các bạn đăng ký học ngay mà không cần phải chờ lâu để đến khóa mới
Đặc biệt: Bạn được học thử 2 buổi 

Chương trình Vừa học vừa làm (Lớp ngày)  

Học từ thứ hai đến thứ sáu từ 8h - 17h. (Học viên có thể học thêm lớp tối 2/4/6)

Học phí:

8 tuần: 2.800.000đ

4 tuần: 1.500.000đ

Lớp chuyên đề

Giờ tự chọn các buổi tối thứ 3/5/7

Dành cho đội ngũ thiết kế của các doanh nghiệp hoặc nhóm thiết kế.