Những tác phẩm minh họa vector kỹ thuật số tốt nhất của Cristiano Siqueira


Cristiano Siqueira là một họa sĩ minh họa kỹ thuật số ở Brazil. Ông cũng được biết đến như CrisVector. Không qua đào tạo chính quy, chủ yếu là tự học, ông đã vươn lên trở thành một nhà thiết kế thực sự tài năng. Sáng tạo tuyệt vời của ông pha trộn các nhân vật 3D, đồ họa vector và cách sử dụng màu sắc sống động.

Kiểu vẽ của Cristiano Siqueira khiến ta liên tưởng đến tranh của Dalí.

THI design - Nguồn ChilloutPoint