1. In nhanh trong 24h:

 • Danh thiếp
 • Bao thư
 • Giấy tiêu đề
 • Tờ rơi
 • Brochure
 • Thiệp mời

2. In ấn:

 • Danh thiếp
 • Bao thư
 • Giấy tiêu đề
 • Biểu mẫu & hóa đơn
 • Order
 • Phiếu giữ xe
 • Phiếu tính tiền
 • Phiếu thu
 • Bao bì & túi giấy
 • Tờ bướm
 • Tờ gấp
 • Brochure
 • Catalogue
 • Báo cáo thường niên
 • Kỷ yếu, tạp chí
 • Lịch
 • Menu café, nhà hàng…