Sản phẩm thiết kế
Logo TRUSTpay

 

Khách hàng

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh toán tin cậy TRUSTpay JSC

Lĩnh vực hoạt động

Tài chính qua mạng

Thuyết minh ý tưởng

TRUSTpay được thể hiện một cách đơn giản, mang xu hướng đương đại. Chất trẻ và đột phá mang tinh thần trong dịch vụ và sản phẩm của TRUSTpay, cung cấp sản phẩm mới cho xu hướng tiêu dùng mới.

Chữ TRUST là nền tảng, mang màu đỏ - nhiệt huyết. Chữ “pay” nét mảnh thanh thoát mang màu xanh - hy vọng và niềm tin, bổ sung cho TRUST. Hai họa tiết dưới chữ “pay” lượn và đan vào nhau liên tưởng đến sự kết hợp và hợp tác kinh doanh. Hai nét này giúp logo tránh khô cứng, làm cho tổng thể hài hòa và bay bổng hơn.

Câu slogan (Khẩu hiệu) màu ghi xám cân bằng 2 yếu tố tương phản, làm dịu mắt hơn đồng thời đóng vai trò cân bằng phần đáy cho vững vàng hơn.

Danh thiếp

Kẹp tài liệu

Bao thư

Giấy tiêu đề

Backdrop

Nhãn đĩa