Ý tưởng thiết kế FOLDER/Bìa sơ mi kẹp hồ sơ

Khi bạn giao dịch với khách hàng, bảng báo giá, hóa đơn, hợp đồng hay bộ sale kit, hồ sơ đấu thầu... Bạn dùng folder kẹp hồ sơ trao cho khách hàng để thể hiện sự trân trọng và nâng cao tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp mình.

Kẹp hồ sơ, folderKẹp hồ sơ, folder