Ý tưởng thiết kế PRINTAD, POSTER

Khi sản phẩm bạn đạt đến đẳng cấp nhất định thì việc quảng cáo trên báo chí và poster diễn ra thường xuyên hơn. Bạn muốn quảng bá rộng rãi trên báo chí nhưng ý tưởng và thiết kế của bạn nếu thiếu sự chuẩn bị thì bạn không tránh khỏi thất bại. Việc xuất hiện sản phẩm, thương hiệu trên báo với ý tưởng thiết kế hấp dẫn sẽ khiến mẫu quảng cáo tạo được thiện cảm với khách hàng.

 

 • poster 
  Poster VITACAP
 • print-ad, poster 
  Poster người mù
 • poster 
  Swot
 • nin poster 
  Poster Hair salon NIN